ชุมชนสองคุณจ่า

Share Button

ชุมชนสองคุณจ่า ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่2 ซ.สองคุณจ่า ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสองคุณจ่า มีประชากรชายจำนวน 403 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 813 คน

ชุมชนสองคุณจ่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 171 หลัง ชุมชนสองคุณจ่า มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสองคุณจ่า

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่2 ซ.สองคุณจ่า

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 403 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 813 คน

จำนวนครัวเรือน: 260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 171 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button