ชุมชนสวัสดิรักษา

Share Button

ชุมชนสวัสดิรักษา ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาชื่น 7 ถนน ประชาชื่น แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสวัสดิรักษา มีประชากรชายจำนวน 408 คน และประชากรหญิงจำนวน 337 คน รวมเป็น 745 คน

ชุมชนสวัสดิรักษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 275 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนสวัสดิรักษา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวัสดิรักษา

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาชื่น 7

ถนน: ประชาชื่น

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 408 คน

ประชากรหญิง: 337 คน

ประชากรรวม: 745 คน

จำนวนครัวเรือน: 275 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button