ชุมชนสวัสดิการหนองแขม

Share Button

ชุมชนสวัสดิการหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 , 5 , 8 ซ.เพชรเกษม 77 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสวัสดิการหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 920 คน และประชากรหญิงจำนวน 980 คน รวมเป็น 1,900 คน

ชุมชนสวัสดิการหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 477 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 477 หลัง ชุมชนสวัสดิการหนองแขม มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวัสดิการหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 , 5 , 8 ซ.เพชรเกษม 77

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 920 คน

ประชากรหญิง: 980 คน

ประชากรรวม: 1,900 คน

จำนวนครัวเรือน: 477 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 477 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button