ชุมชนสวนไทร

Share

ชุมชนสวนไทร ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ ถนน  แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสวนไทร มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 160 คน รวมเป็น 304 คน

ชุมชนสวนไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนสวนไทร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนไทร

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ

ถนน: 

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 160 คน

ประชากรรวม: 304 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share