ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า

Share Button

ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 17 แยก 1 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 272 คน รวมเป็น 489 คน

ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 17 แยก 1

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 272 คน

ประชากรรวม: 489 คน

จำนวนครัวเรือน: 86 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button