ชุมชนสวนฝรั่ง

Share Button

ชุมชนสวนฝรั่ง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยหมู่บ้านสวนฝรั่ง ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสวนฝรั่ง มีประชากรชายจำนวน 172 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 563 คน

ชุมชนสวนฝรั่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนสวนฝรั่ง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนฝรั่ง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยหมู่บ้านสวนฝรั่ง

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 172 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 563 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button