ชุมชนสวนนกพัฒนา

Share Button

ชุมชนสวนนกพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสวนนกพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 124 คน รวมเป็น 278 คน

ชุมชนสวนนกพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนสวนนกพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนนกพัฒนา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 124 คน

ประชากรรวม: 278 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button