ชุมชนสมานมิตรพัฒนา

Share Button

ชุมชนสมานมิตรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 4 (สมานมิตร) ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสมานมิตรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 216 คน และประชากรหญิงจำนวน 223 คน รวมเป็น 439 คน

ชุมชนสมานมิตรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนสมานมิตรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสมานมิตรพัฒนา

เขต: สวนหลวง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 4 (สมานมิตร)

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 216 คน

ประชากรหญิง: 223 คน

ประชากรรวม: 439 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button