ชุมชนสมบุญดี

Share Button

ชุมชนสมบุญดี ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 17 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสมบุญดี มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 325 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนสมบุญดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนสมบุญดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสมบุญดี

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 17

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 325 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button