ชุมชนสถานีรางโพธิ์

Share Button

ชุมชนสถานีรางโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.เอกชัย 109 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสถานีรางโพธิ์ มีประชากรชายจำนวน 268 คน และประชากรหญิงจำนวน 284 คน รวมเป็น 552 คน

ชุมชนสถานีรางโพธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนสถานีรางโพธิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสถานีรางโพธิ์

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.เอกชัย 109

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 268 คน

ประชากรหญิง: 284 คน

ประชากรรวม: 552 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button