ชุมชนสงวนทรัพย์

Share Button

ชุมชนสงวนทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สงวนทรัพย์ จรัญฯ 93/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสงวนทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนสงวนทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนสงวนทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสงวนทรัพย์

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สงวนทรัพย์ จรัญฯ 93/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button