ชุมชนสงวนคำ

Share Button

ชุมชนสงวนคำ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสงวนคำ มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 408 คน รวมเป็น 808 คน

ชุมชนสงวนคำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนสงวนคำ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสงวนคำ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 408 คน

ประชากรรวม: 808 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button