ชุมชนศุภมิตร 1

Share Button

ชุมชนศุภมิตร 1 ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นางเลิ้ง 1 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนศุภมิตร 1 มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 221 คน รวมเป็น 379 คน

ชุมชนศุภมิตร 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนศุภมิตร 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศุภมิตร 1

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นางเลิ้ง 1

ถนน: กรุงเกษม

แขวง: วัดโสมนัส

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 221 คน

ประชากรรวม: 379 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button