ชุมชนศิริเกษม 1

Share Button

ชุมชนศิริเกษม 1 ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศิริเกษม 26 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศิริเกษม 1 มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 412 คน

ชุมชนศิริเกษม 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 290 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนศิริเกษม 1 มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิริเกษม 1

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศิริเกษม 26

ถนน: พุทธมณฑลสาย 3

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 412 คน

จำนวนครัวเรือน: 290 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button