ชุมชนศิริธร

Share

ชุมชนศิริธร ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศิริธร มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 390 คน รวมเป็น 770 คน

ชุมชนศิริธร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนศิริธร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิริธร

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 390 คน

ประชากรรวม: 770 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share