ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มีประชากรชายจำนวน 270 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 570 คน

ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 270 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 570 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button