ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14, 15 ถนน ฉิมพลี แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14, 15

ถนน: ฉิมพลี

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button