ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 279 คน รวมเป็น 514 คน

ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง

เขต: บางพลัด

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 279 คน

ประชากรรวม: 514 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button