ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ

Share

ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เพชรเกษม 63 แยก 3.2.5-12 ถนน  แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ มีประชากรชายจำนวน 286 คน และประชากรหญิงจำนวน 337 คน รวมเป็น 623 คน

ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 205 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 231 หลัง ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลพ่อปู่ดำ

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: เพชรเกษม 63 แยก 3.2.5-12

ถนน: 

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 286 คน

ประชากรหญิง: 337 คน

ประชากรรวม: 623 คน

จำนวนครัวเรือน: 205 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 231 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share