ชุมชนศรีอุลัย

Share Button

ชุมชนศรีอุลัย ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกวัดดาวดึงษาราม ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศรีอุลัย มีประชากรชายจำนวน 496 คน และประชากรหญิงจำนวน 424 คน รวมเป็น 920 คน

ชุมชนศรีอุลัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 237 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 204 หลัง ชุมชนศรีอุลัย มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีอุลัย

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกวัดดาวดึงษาราม

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 496 คน

ประชากรหญิง: 424 คน

ประชากรรวม: 920 คน

จำนวนครัวเรือน: 237 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 204 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button