ชุมชนศรีสมิต

Share Button

ชุมชนศรีสมิต ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 67 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศรีสมิต มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 290 คน รวมเป็น 580 คน

ชุมชนศรีสมิต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนศรีสมิต มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีสมิต

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 67

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 290 คน

ประชากรรวม: 580 คน

จำนวนครัวเรือน: 167 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button