ชุมชนศรีบุญยืน

Share Button

ชุมชนศรีบุญยืน ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศรีบุญยืน ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศรีบุญยืน มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 194 คน รวมเป็น 354 คน

ชุมชนศรีบุญยืน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนศรีบุญยืน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีบุญยืน

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศรีบุญยืน

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 194 คน

ประชากรรวม: 354 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button