ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา

Share Button

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 32 ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 226 คน รวมเป็น 438 คน

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 32

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 226 คน

ประชากรรวม: 438 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button