ชุมชนศรีดอนเมือง

Share Button

ชุมชนศรีดอนเมือง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศรีดอนเมือง มีประชากรชายจำนวน 1,644 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,753 คน รวมเป็น 3,397 คน

ชุมชนศรีดอนเมือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 660 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 632 หลัง ชุมชนศรีดอนเมือง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีดอนเมือง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,644 คน

ประชากรหญิง: 1,753 คน

ประชากรรวม: 3,397 คน

จำนวนครัวเรือน: 660 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 632 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button