ชุมชนศรีกาญจน์

Share Button

ชุมชนศรีกาญจน์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถ.สรงประภา ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศรีกาญจน์ มีประชากรชายจำนวน 259 คน และประชากรหญิงจำนวน 277 คน รวมเป็น 536 คน

ชุมชนศรีกาญจน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 136 หลัง ชุมชนศรีกาญจน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีกาญจน์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ถ.สรงประภา

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 259 คน

ประชากรหญิง: 277 คน

ประชากรรวม: 536 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 136 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button