ชุมชนศรัญจิต2

Share

ชุมชนศรัญจิต2 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านศรัญจิต 2ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศรัญจิต2 มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 242 คน

ชุมชนศรัญจิต2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนศรัญจิต2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรัญจิต2

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านศรัญจิต 2ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 242 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share