ชุมชนวิมานสุข

Share

ชุมชนวิมานสุข ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ. วิมานสุข ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวิมานสุข มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 243 คน รวมเป็น 463 คน

ชุมชนวิมานสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนวิมานสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวิมานสุข

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ. วิมานสุข

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 243 คน

ประชากรรวม: 463 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share