ชุมชนวัดไตรรัตนาราม

Share Button

ชุมชนวัดไตรรัตนาราม ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามอินทรา 8 / ซ.ลาดปลาเค้า 66/72 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดไตรรัตนาราม มีประชากรชายจำนวน 700 คน และประชากรหญิงจำนวน 860 คน รวมเป็น 1,560 คน

ชุมชนวัดไตรรัตนาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 573 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนวัดไตรรัตนาราม มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดไตรรัตนาราม

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามอินทรา 8 / ซ.ลาดปลาเค้า 66/72

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 700 คน

ประชากรหญิง: 860 คน

ประชากรรวม: 1,560 คน

จำนวนครัวเรือน: 573 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button