ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์

Share Button

ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน คลองสิบสอง แขวง แขวงคลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 405 คน

ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: คลองสิบสอง

แขวง: แขวงคลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 405 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button