ชุมชนวัดใต้

Share Button

ชุมชนวัดใต้ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 3 ถนน สุขุมวิทย์ 77 แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดใต้ มีประชากรชายจำนวน 690 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,390 คน

ชุมชนวัดใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนวัดใต้ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใต้

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 3

ถนน: สุขุมวิทย์ 77

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 690 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,390 คน

จำนวนครัวเรือน: 258 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button