ชุมชนวัดโสมนัส

Share Button

ชุมชนวัดโสมนัส ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านข้างวัดโสมนัส ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดโสมนัส มีประชากรชายจำนวน 540 คน และประชากรหญิงจำนวน 832 คน รวมเป็น 1,372 คน

ชุมชนวัดโสมนัส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 343 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนวัดโสมนัส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดโสมนัส

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านข้างวัดโสมนัส

ถนน: กรุงเกษม

แขวง: วัดโสมนัส

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 540 คน

ประชากรหญิง: 832 คน

ประชากรรวม: 1,372 คน

จำนวนครัวเรือน: 343 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button