ชุมชนวัดแสมดำ

Share Button

ชุมชนวัดแสมดำ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน วัดแสมดำ แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดแสมดำ มีประชากรชายจำนวน 228 คน และประชากรหญิงจำนวน 325 คน รวมเป็น 553 คน

ชุมชนวัดแสมดำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนวัดแสมดำ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดแสมดำ

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: วัดแสมดำ

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 228 คน

ประชากรหญิง: 325 คน

ประชากรรวม: 553 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button