ชุมชนวัดเสาหิน

Share Button

ชุมชนวัดเสาหิน ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 2 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดเสาหิน มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 325 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนวัดเสาหิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 185 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนวัดเสาหิน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเสาหิน

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 2

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 325 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 185 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button