ชุมชนวัดเลียบ

Share Button

ชุมชนวัดเลียบ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 43 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดเลียบ มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 545 คน รวมเป็น 1,065 คน

ชุมชนวัดเลียบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 290 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนวัดเลียบ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเลียบ

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 43

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 545 คน

ประชากรรวม: 1,065 คน

จำนวนครัวเรือน: 290 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button