ชุมชนวัดเทพากร

Share Button

ชุมชนวัดเทพากร ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเทพากร มีประชากรชายจำนวน 624 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,324 คน

ชุมชนวัดเทพากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 328 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนวัดเทพากร มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเทพากร

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 624 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,324 คน

จำนวนครัวเรือน: 328 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button