ชุมชนวัดเชิงหวาย

Share Button

ชุมชนวัดเชิงหวาย ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 21 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดเชิงหวาย มีประชากรชายจำนวน 814 คน และประชากรหญิงจำนวน 349 คน รวมเป็น 1,163 คน

ชุมชนวัดเชิงหวาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 248 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนวัดเชิงหวาย มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเชิงหวาย

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 21

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 814 คน

ประชากรหญิง: 349 คน

ประชากรรวม: 1,163 คน

จำนวนครัวเรือน: 248 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button