ชุมชนวัดหัวกระบือ

Share Button

ชุมชนวัดหัวกระบือ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.วัดหัวกระบือ ถนน บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดหัวกระบือ มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 243 คน รวมเป็น 472 คน

ชุมชนวัดหัวกระบือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนวัดหัวกระบือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดหัวกระบือ

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.วัดหัวกระบือ

ถนน: บางขุนเทียน – ชายทะเล

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 243 คน

ประชากรรวม: 472 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button