ชุมชนวัดสิงห์

Share Button

ชุมชนวัดสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดสิงห์ มีประชากรชายจำนวน 349 คน และประชากรหญิงจำนวน 466 คน รวมเป็น 815 คน

ชุมชนวัดสิงห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 238 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนวัดสิงห์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสิงห์

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 349 คน

ประชากรหญิง: 466 คน

ประชากรรวม: 815 คน

จำนวนครัวเรือน: 238 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button