ชุมชนวัดสังข์กระจาย

Share Button

ชุมชนวัดสังข์กระจาย ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เพชรเกษม 4 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดสังข์กระจาย มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 251 คน รวมเป็น 481 คน

ชุมชนวัดสังข์กระจาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 123 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนวัดสังข์กระจาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสังข์กระจาย

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: เพชรเกษม 4

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 251 คน

ประชากรรวม: 481 คน

จำนวนครัวเรือน: 123 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button