ชุมชนวัดสะแกงาม

Share

ชุมชนวัดสะแกงาม ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่1 ซ.สะแกงาม ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดสะแกงาม มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 179 คน รวมเป็น 332 คน

ชุมชนวัดสะแกงาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนวัดสะแกงาม มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสะแกงาม

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่1 ซ.สะแกงาม

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 179 คน

ประชากรรวม: 332 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share