ชุมชนวัดสร้อยทอง

Share Button

ชุมชนวัดสร้อยทอง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวัดสร้อยทอง ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดสร้อยทอง มีประชากรชายจำนวน 480 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,030 คน

ชุมชนวัดสร้อยทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 128 หลัง ชุมชนวัดสร้อยทอง มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสร้อยทอง

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวัดสร้อยทอง

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 480 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,030 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 128 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button