ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม

Share Button

ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม106 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม มีประชากรชายจำนวน 151 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 290 คน

ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม106

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 151 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 290 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button