ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา)

Share Button

ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 231 คน รวมเป็น 476 คน

ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดลาดบัวขาว(ราชโยธา)

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 231 คน

ประชากรรวม: 476 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button