ชุมชนวัดมะกอก

Share Button

ชุมชนวัดมะกอก ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7,8 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดมะกอก มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 524 คน รวมเป็น 844 คน

ชุมชนวัดมะกอก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนวัดมะกอก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดมะกอก

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7,8

ถนน: พุทธมณฑลสาย 1

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 524 คน

ประชากรรวม: 844 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button