ชุมชนวัดมณฑป

Share Button

ชุมชนวัดมณฑป ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.วัดมณฑป ถนน ฉิมพลี แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดมณฑป มีประชากรชายจำนวน 262 คน และประชากรหญิงจำนวน 346 คน รวมเป็น 608 คน

ชุมชนวัดมณฑป มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 185 หลัง ชุมชนวัดมณฑป มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดมณฑป

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.วัดมณฑป

ถนน: ฉิมพลี

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 262 คน

ประชากรหญิง: 346 คน

ประชากรรวม: 608 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 185 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button