ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

Share Button

ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ มีประชากรชายจำนวน 998 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,146 คน รวมเป็น 2,144 คน

ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 536 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 998 คน

ประชากรหญิง: 1,146 คน

ประชากรรวม: 2,144 คน

จำนวนครัวเรือน: 536 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button