ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

Share

ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.อัสสัมชัญ 12 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 1,200 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,050 คน รวมเป็น 3,250 คน

ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 266 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.อัสสัมชัญ 12

ถนน: หมู่บ้านเศรษฐกิจ

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,200 คน

ประชากรหญิง: 2,050 คน

ประชากรรวม: 3,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 266 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share