ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

Share Button

ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดประดู่ ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ มีประชากรชายจำนวน 420 คน และประชากรหญิงจำนวน 406 คน รวมเป็น 826 คน

ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 128 หลัง ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดประดู่

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 420 คน

ประชากรหญิง: 406 คน

ประชากรรวม: 826 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 128 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button