ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

Share

ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 17 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 146 คน รวมเป็น 272 คน

ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 17

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 146 คน

ประชากรรวม: 272 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share