ชุมชนวัดประชาบำรุง

Share Button

ชุมชนวัดประชาบำรุง ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน เทียนทะเล แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดประชาบำรุง มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 163 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนวัดประชาบำรุง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนวัดประชาบำรุง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประชาบำรุง

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: เทียนทะเล

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 163 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button